Avis legal

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

Dades Identificatives

Esteu visitant la pàgina web torrecilla-e.com titularitat de TORRECILLA ESPAIS, SLU., amb domicili al carrer Ventalló 30, 08025 Barcelona, ​​amb C.I.F. Núm. B-63720254 i telèfon 932 85 33 30.

Podeu contactar amb el TITULAR a través de qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 932 85 33 30

Correu electrònic de contacte: info@torrecilla-e.com

Usuaris

Aquestes condicions (d’ara endavant Avís Legal) tenen per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR posada a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

Ús del portal

torrecilla-e.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciants als quals l’USUARI hi pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans. Provocar danys als sistemes físics i lògics de TORRECILLA ESPAIS, SLU., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Utilitzar el lloc web ni les informacions que s’hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, especialment en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Protecció de dades

Tot allò relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de política de privadesa.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els serveis i continguts i la qualitat o interoperabilitat. La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI. La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.

L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’USUARI o de tercers. Correspon a l’USUARI, en tot cas, comptar amb eines adequades per a la detecció i la desinfecció d’aquests elements. L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers puguin realitzar. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que en faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent. Els danys produïts en equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin l’origen en falles o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.